Web Design Course Detail
 • Web Designer တစ္ေယာက္ ကၽြမ္းက်င္ထားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား နားလည္ကၽြမ္းက်င္ျခင္း
 • Screen Size မတူညီေသာ Layout မ်ိဳးစံုႏွင့္ ကိုက္ညီ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ Design မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မႈ
 • လုပ္ငန္းတြင္ေစမည့္ Framework မ်ားအား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျခင္း
 • Color Theory အားနားလည္၍ Design TOOLS မ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးခ်တတ္မႈ
 • Web Page အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ Layout Theory ႏွင့္ Page တစ္ခုစီ၏ အႏွစ္သာရအားနားလည္၍ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ Pages မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မႈ
 • အႀကိမ္ႀကိမ္အသံုးျပဳရေသာ ကုဒ္ Snippets မ်ားအား Template Engine အသံုးျပဳ၍ Share Data မ်ားအျဖစ္ေရးသားႏိုင္မႈ
 • Search Engine Optimize ျဖစ္သည့္ Website မ်ားေရးသားပံု URL Registration ျပဳလုပ္ပံု
 • Web Worker , Server Sent Events, HTML5 local Storage တို႔အား အသံုးျပဳတတ္ျခင္း
 • Web Designer တစ္ေယာက္ ကၽြမ္းက်င္ထားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အေနနဲ႔ HTML (HTML 5, HTML 5.1), CSS (CSS3), jQuery, JavaScript တို႔ကိုေလ့လာသြားရမည္၊ ကၽြမ္းက်င္ထားသင့္တဲ့ဘာသာရပ္ကုိ မကၽြမ္းက်င္ဘဲ တတ္သေလာက္နဲ႔ေရးရင္ရလား ဆိုေတာ့ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေပ်ာ္တမ္း အဆင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြကိုသာ ေရးသားႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြကိုေတာ့ ေရးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ အခ်ိဳ႕ အဆင့္မမွီတဲ့ ဝက္ဘ္္ဆိုဒ္ေတြနဲ႔ ဝင္ေငြရေနသူေတြလဲရွိပါတယ္၊ ဒါကေတာ့ customer ေတြရဲ့ နားမလည္မႈေပၚမွာ အခြင့္ေကာင္းယူတာျဖစ္လို႔ ရည္ရွည္တည္ျမဲမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီေတာ့ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားလို႔ေလ့လာတဲ့ ဘာသာရပ္ကို Professional က်က် နားလည္တက္ေျမာက္ထားဖို႔လိုပါတယ္၊ လိုအပ္တဲ့ ရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကအျပည့္အဝ Support ေပးမယ္၊ ရေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ယူဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့လာႀကိဳးစားဖို႔ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။
 • တိုးတက္လာတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲမွာ Internet အသံုးျပဳသူတိုင္း ကြန္ျပဴတာမပိုင္ၾကေပမယ့္ ဖုန္း ေတာ့ ပိုင္ၾကပါတယ္၊ Facebook အသံုးျပဳသူရဲ့ 90% က Mobile သံုးၿပီး facebook ကိုၾကည့္ၾကတာပါ၊ ဒီလိုပဲ အျခားေသာ Platform ေတြမွာလဲ Mobile traffic ကသာလွ်င္ အမ်ားဆံုးျဖစ္လို႔ Designer တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း Screen Size မတူညီေသာ Devices မ်ိဳးစံုတြင္ အပ်က္အစီးမရွိပဲ အလိုအေလွ်ာက္ ပံုစံေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ Web Page မ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္၊ ဒီ့အတြက္ Bootstrap Design ramework အား အသံုးခ်နည္းကို ေလ့လာၿပီး Flaxible ျဖစ္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ Devices မ်ိဳးစံု၏ Screen Size မ်ိဳးစံုအရြယ္အစား ေပၚမူတည္ၿပီး အလိုအေလွ်ာက္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြေအာင္ ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ဝက္ဆိုဒ္မ်ိဳးဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • CSS သံုးၿပီး ဝက္ဆိုဒ္ေတြကို အလွဆင္တာက Designer တစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ႔ Design ေလာကမွာေတာ့ CSS သီးသန္႔ဆိုရင္ အလုပ္မတြင္ႏိုင္ပါဘူး၊ သက္ဆိုင္ရာ Values ေတြအားလံုးကို အခ်ိန္မေရြးလြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ လွ်င္ျမန္စြာ CSS ကုဒ္ေတြကို ေရးႏိုင္ေအာင္၊ Bootstrap Framework တို႔ကို အလြယ္တကူ Override လုပ္ႏို္င္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ LESS (သို႔) SCSS တို႔လို CSS processor တစ္ခုခုကို ကၽြမ္းက်င္ထားဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒီ့အတြက္လည္း Brighter Myanmar ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမွာ SCSS ႏွင့္ LESS သင္ခန္းစာေတြကို အဆင့္ဆင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း လက္ေတြ႔ Projects ေတြမွာ အသံုးျပဳျခင္းေတြလုပ္သြားရပါမယ္။
 • Color Theroy ကို နားလည္၍ Website တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ ျခံဳငံုကာ အေရာင္ အသံုးျပဳပံု အလွဆင္ပံု ကိုေလ့လာရမည့္အျပင္ Designer TOOLS မ်ားျဖစ္သည့္ Photoshop ႏွင့္ Illustrator တို႔ကိုလည္း ေလ့လာသြားရမည္၊ Color Theory မွာ Minimalism သေဘာတရား၊ Color Concepts & Terminology ၊ Color Pattern ၊ Flat Color ၊ Material Deisgn & Color Theory တို႔ကို ေလ့လာသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ Design Tools မ်ား ျဖင့္ Virtualize Design မ်ား Layout မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း ၊ Logo Design မ်ား ဖန္တီးျခင္း ၊ Web Component UI မ်ား ဖန္တီးျခင္းတို႔ကိုေလ့လာသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ကမၻာေက်ာ္ ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အသံုးမ်ားသည့္ Design မ်ား ၏ Layout အယူအဆ Page တစ္ခုခ်င္းစီ၏ information အယူအဆမ်ားကို ေလ့လာ၍ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္ဝင္ ဒီဇုိင္းမ်ား ကို ေရးသားႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာရမည္။ Web Design Technology အသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းတြင္ Design မ်ားေရာင္းခ်၍ ဝင္ေငြရွာေနၾကေသာ Freelance မ်ား၏ Design မ်ား စုစည္းရာ Templatemonster ႏွင့္ ThemeForest တို႔ရွိနာမည္ႀကီး ဒီဇိုင္းမ်ား အား ဥပမာ ယူ၍ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာသြားရမည္ျဖစ္သည္။
 • အႀကိမ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကုဒ္မ်ားအား Sinppets မ်ားအျဖစ္ဖန္တီး၍ Twig Template Engine ႏွင့္ Laravel Template Engine တို႔အား အသံုးျပဳကာ Reusable ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပံုအား ေလ့လာရမည္၊ တကယ့္ လက္ေတြ႔ Design Project တစ္ခုမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရသည့္ Code Snippets မ်ား ပါဝင္စျမဲ ျဖစ္သည္၊ ထိုကုဒ္မ်ားကို Yield လုပ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရးစရာ လံုး၀မလိုဘဲ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ နည္းမ်ားအား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • Web Site တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဒီဇိုင္း လွပေသသပ္ေကာင္းမြန္မႈ တစ္ခုတည္းႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ၊ Search Engine Optimization ေကာင္းမြန္သည့္ ဝက္ဆိုဒ္ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္၊ ဒီ့အတြက္ Web Designer တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရာမယ့္ Meta မ်ားအား အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ပံု၊ Heading Tags မ်ားအား Content ႏွင့္ညီေအာင္ အသံုးျပဳပံု ၊ URL Registration ျပဳလုပ္ပံု၊ Google Search Engine အလုပ္လုပ္ပံု သေဘာတရားေတြကိုပါ အထူးျပဳသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီသေဘာတရားေတြကို ကၽြမ္းက်င္မွသာလွ်င္ Content တူ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ကိုယ့္ရဲ႔ ဝက္ဆိုဒ္က Search Result ထိပ္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • ပံုမွန္အားျဖင့္ Design ဖန္တီးစဥ္ကာလ Develop လုပ္စဥ္ကာလမွာ Designer တိုင္းက Local Machine မွာပဲ Develop လုပ္ႀကပါတယ္၊ ဆိုဒ္တစ္ခုလံုး ၿပီးဆံုးၿပီဆိုရင္ေတာ့ Online Server COMPUTER ေပၚကိုတင္ႀကပါတယ္၊ ဒီအခါ Domain Name ဝယ္ယူျခင္း Hosting ဝယ္ယူျခင္း၊ Domain Name နဲ႔ Hosting ဝယ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီမတူရင္ Domain Name Point Out လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ကိုလုပ္ရပါတယ္၊ ဒီလိုပါပဲ Web Server ရဲ့ Cpanel ကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳတတ္ျခင္း ၊ Subdomain မ်ား ဖန္တီးတတ္ျခင္း ၊ ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီနာမည္ႏွင့္ Web Mail မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ Server ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မေပးတဲ့ Hosting ေတြမွာ File Transfer Protocol ကိုအသံုးျပဳၿပီး Web Data မ်ား Upload လုပ္ျခင္းေတြကိုပါ အေသးစိတ္ေလ့လာသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ Virtual Private Server (or) Dedicated Server ဝယ္ယူထားတဲ့ Customer မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္Hosting တစ္ခုလံုးအား ျပန္ဖန္တီးတဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • Web Design Basic အားေလ့လာျခင္း။
 • HTML Basic Frame အားနားလည္ျခင္း။
 • Heading and Paragraph အားေလ့လာျခင္း။
 • Image and image attributes မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Meta tag ႏွင့္ more attributes မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • Font tag ႏွင့္ attribute မ်ားအားနားလည္ျခင္း
 • Link tag and shortcut icon attribute အားေလ့လာျခင္း။
 • Formatting tag မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • Pre tag ႏွင့္ xmp tag မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Hyber link ႏွင့္ Image link မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Anchor Link အေၾကာင္းနားလည္ျခင္း။
 • Horizontal Rule and Line Break အားနားလည္ျခင္း။
 • HTML Comments အေၾကာင္းနားလည္ျခင္း။
 • Quotation အေၾကာင္းနားလည္ျခင္း။
 • Color and Atrributes မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Ordered List မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • Unordered List မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • Definition List မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • HTML Remaining tag အခ်ိဳ႕အားေလ့လာျခင္း။
 • External File ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အားနားလည္ျခင္း။
 • Absolute Link and relative link မ်ားအား ေလ႔လာျခင္း။
 • Difference between id and class အားေလ့လာျခင္း။
 • Form Elements မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Text Input Control အားနားလည္ျခင္း။
 • Submit Button and Reset button ဖန္တီးျခင္း။
 • Checkbox Control အားနားလည္ျခင္း။
 • Radio Box Control အားနားလည္ျခင္း။
 • Selectbox Control အားနားလည္ျခင္း။
 • File Selectbox Control အားနားလည္ျခင္း။
 • Hidden Control အားနားလည္ျခင္း။
 • Table Row, Table data and border မ်ားဖန္တီးျခင္း။
 • Table Header, cellspacing and cellpadding မ်ားဖန္တီးျခင္း။
 • Colspan and rowspan attributes မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Table tag and attributes မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Marqueee tag မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • Meta tag မ်ားအားနားလည္ျခင္း။
 • Link Target Attribute အားနားလည္ျခင္း။
 • Website တစ္ခုဖန္တီးျခင္း။
 • Domain name and Hosting အားေလ့လာျခင္း။
 • Embed Media အားနားလည္ျခင္း။
 • Frames မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • HTML5 Browser Support အားေလ့လာျခင္း
 • HTML5 Elements မ်ားအားေလ့လာျခင္း
 • H TML5 Semantics မ်ားအားေလ့လာျခင္း
 • HTML5 Migration အားေလ့လာျခင္း
 • HTML နဲ႔ CSS ဆိုတာဘာလဲ?
 • Editor install ျပဳလုပ္ျခင္း
 • HTML တည္ေဆာက္ပုံ၊ HTML tags မ်ားႏွင့္ attributes မ်ားအေၾကာင္းေလ့လာျခင္း။
 • Paragraph,heading,comment,quote and formatting tag မ်ားအားတည္ေဆာက္ျခင္း။
 • Link, image and table မ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္း
 • Div, span, iframe နွင့္ lists မ်ားဖန္တီးျခင္း
 • Basic form တစ္ခု ဘယ္လို ဖန္တီးၾကမလဲ?
 • Input Form type အမ်ိဴးမ်ိဴးအား ေလ့လာျခင္း
 • Form attributes အမ်ိဴးမ်ိဴးအား ေလ့လာျခင္း
 • Audio, Video and Youtube Video မ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္း
 • HMTL5 semantic elements မ်ားအားေလ့လာျခင္း
 • CSS syntax, selector ႏွင့္ CSS apply လုပ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • HTML page ၏ ေနာက္ခံအား ျပဳျပင္ျခင္း
 • Text မ်ားအားအလွဆင္ျခင္း
 • Font မ်ားအားျပဳျပင္ျခင္း
 • Class ဆိုတာဘာလဲ၊ comment မ်ားထည့္ျခင္းနွင့္ Lists မ်ားအား အလွဆင္ျခင္း။
 • Border, outline, margin, padding and dimensions မ်ားအားဖန္တီးျခင္း။
 • Dimension ေတြဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကမလဲ?
 • Margin ေတြဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကမလဲ?
 • Display property အားေလ့လာျခင္း
 • Anchor tag, image, div, table, and html5 semantic elements မ်ားအား အလွဆင္ျခင္း။
 • Id နဲ႔ floating ဆိုတာဘာလဲ?
 • Class and Id တို႔၏ ကြာျခားခ်က္မ်ား
 • Elements မ်ားအား ေနရာခ်ျခင္း
 • Combinators, opacity, overflow, visibility တို႔အေၾကာင္းေလ့လာျခင္း။
 • Pseudo Elements နဲ႔ Pseudo Class ဆိုတာဘာလဲ?
 • Navigation Bar တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း
 • Image Gallery တစ္ခုဖန္တီးျခင္း
 • Webpage Layout တစ္ခုအားဖန္တီးျခင္း
 • CSS3 color နွင့္ Prefixes မ်ားအားေလ့လာျခင္း
 • Border image နွင့္ Rounded corners မ်ားဖန္တီးျခင္း
 • Background အားေလ့လာျခင္း
 • BoxSizing ဆိုတာဘာလဲ?
 • CSS3 Gradient color မ်ားဖန္တီးျခင္း
 • Font မ်ားအား Shadow ဖန္တီးျခင္း
 • CSS3 သုံး၍ Font မ်ားအားျပဳျပင္ျခင္း
 • Transition property အား ဘယ္လို အသုံးခ်ၾကမလဲ
 • 2D and 3D Transformation မ်ားအားအသုံးခ်ျခင္း
 • Animation တစ္ခု ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ?
 • User interface handle လုပ္ျခင္းနွင့္ Columns မ်ားခြဲျခင္း
 • CSS မိတ္ဆက္ ။
 • CSS Apply လုပ္ျခင္းအား နားလည္ျခင္း ။
 • CSS syntax အားေလ့လာျခင္း ။
 • Selectors မ်ားအားေလ့လာျခင္း ။
 • Background အားေလ့လာျခင္း ။
 • Text Decoration အားေလ့လာျခင္း ။
 • Font မ်ားအား အလွဆင္ျခင္း ။
 • Link state မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • List and properties မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • Table အားေလ့လာျခင္း ။
 • Box Model, dimension, padding and margin အားနားလည္ျခင္း ။
 • Border မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • Outline မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • Margin အားနားလည္ျခင္း ။
 • Padding အားနားလည္ျခင္း ။
 • Dimension အားေလ့လာျခင္း ။
 • CSS Display အားနားလည္ျခင္း ။
 • Max-width property အားေလ့လာျခင္း ။
 • Position property အားေလ့လာျခင္း ။
 • Float property အားနားလည္ျခင္း ။
 • Inline-block elements မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • CSS Align ခ်ိန္ျခင္း ။
 • CSS Combinators မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • CSS Pseudo-class မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • Navigation Bar မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ။
 • CSS Dropdown ဖန္တီးျခင္း ။
 • CSS Tooltips မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ။
 • Image Gallery မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • Image Opacity မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • Image Sprites မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • Attribute Selectors မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • CSS Form မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • CSS Counters မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • CSS3 မိတ္ဆက္ ။
 • CSS3 Rounded Corners Property အားနားလည္ျခင္း ။
 • Border Images မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • CSS3 Background property အားေလ့လာျခင္း ။
 • Colors မ်ားအားေလ့လာျခင္း ။
 • Gradient color မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • CSS3 Shadows အားေလ့လာျခင္း ။
 • CSS3 Text အားေလ့လာျခင္း ။
 • CSS3 Font အားေလ့လာျခင္း ။
 • 2D Transform အားေလ့လာျခင္း ။
 • 3D Transform အားေလ့လာျခင္း ။
 • Transition မ်ားအားနားလည္ျခင္း ။
 • CSS3 Animation ဖန္တီးျခင္း ။
 • CSS3 Image အားေလ့လာျခင္း ။
 • Buttons မ်ားဖန္တီးျခင္း ။
 • Pagination အားနားလည္ျခင္း ။
 • Multiple Columns မ်ား ပိုင္းျခားျခင္း ။
 • CSS3 User Interface အားနားလည္ျခင္း ။
 • Box Sizing အားနားလည္ျခင္း ။
 • Flexbox အားနားလည္ျခင္း ။
 • Media Queries အားနားလည္ျခင္း ။
 • Javascript မိတ္ဆက္။
 • Javascript Output methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Syntax အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Statements မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javscript Comments မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Variables မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Operators မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Arithmetic Operators မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Assignment Operators မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Data Types မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Functions မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Objects မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Scope အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Events မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript String အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript String Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Number အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Number Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Math အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Dates အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Dates Formats မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Dates Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Boolean အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Comparisons အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Conditions မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Switch အားနားလည္ျခင္း။
 • Javscript For Loop အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript While Loop အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Break Statement အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Type Conversion အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Reg Expression အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Errors အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Debugging အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Hoisting အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Strict Mode အားေလ့လာျခင္း။
 • Javscript Form Validation အားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript HTML DOM သင္ခန္းစာမ်ား။
 • DOM မိတ္ဆက္။
 • DOM Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • DOM Document မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • DOM Elements မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • DOM HTML အားနားလည္ျခင္း။
 • DOM CSS အားနားလည္ျခင္း။
 • DOM Events အားနားလည္ျခင္း။
 • DOM EventListener မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • DOM Navigation အားနားလည္ျခင္း။
 • DOM Node အားနားလည္ျခင္း။
 • DOM Nodelist အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Browser BOM ။
 • Javascript Window အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Screen အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Location အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript History အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Navigator အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Popup Alert အားနားလည္ျခင္း။
 • Javascript Timing Functions မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • Javascript Cookies မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery မိတ္ဆက္။
 • JQuery Syntax အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Selectors မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Events မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Hide/Show Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Fade Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Slide Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Animate Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Stop Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Chaining အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Getting HTML Elements အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Setting HTML Elements အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Adding HTML Elements အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Removing HTML Elements အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery CSS Classes အားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery CSS Methods မ်ားအားေလ့လာျခင္း။
 • JQuery Dimensions အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Traversing အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Ancestors အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Descendants အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Siblings အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Filtering အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery and AJAX မိတ္ဆက္ ။
 • JQuery Load အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery Get/Post အားနားလည္ျခင္း။
 • JQuery noConflict() အားနားလည္ျခင္း။
 • မိတ္ဆက္။
 • Bootstrap သံုး ၍ တည္ေဆာက္သြားမည့္ Website ။
 • Editor Install မွာ Start Up ။
 • HTML, CSS ႏွင့္ Bootstrap တို႔အေၾကာင္း။
 • Wire-framing အေၾကာင္းနားလည္ထားျခင္း ။
 • Container တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ Homepage ဖန္တီးျခင္း ။
 • Fonts မ်ား install ျပဳလုပ္ျခငး
 • CSS3 အသံုးျပဳ၍ Homepage ဖန္တီးျခင္း။
 • Navigation Bar တည္ေဆာက္ျခငး။
 • Feature Page တည္ေဆာက္ျခင္း။
 • Relative And Absolute Positioning & Pseudo CLasses မ်ား အေၾကာင္း။
 • Timeline Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)
 • Timeline Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Timeline Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Parallax Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Parallax Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Parallax Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Product Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Product Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Product Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Numbers Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Numbers Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Numbers Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Testimonials Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Testimonials Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Testimonials Page အားတည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Footer ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Footer ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • WebSite တစ္ခုလံုးအား စစ္ေဆး မြန္းမံျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • WebSite တစ္ခုလံုးအား စစ္ေဆး မြန္းမံျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • WebSite တစ္ခုလံုးအား စစ္ေဆး မြန္းမံျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Navigation Bar အား Browser ထိပ္တြင္ ကပ္ေနေအာင္ ဖန္တီးျခင္း။
 • Smooth Scrolling Effect ထည့္သြင္းျခင္း။
 • Scroll Animation ဖန္တီးျခင္း။
 • Media Queries မိတ္ဆက္။
 • WebSite အား Responsive ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • WebSite အား Responsive ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • WebSite အား Responsive ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Favicon Icon ဖန္တီးျခင္း။
 • Responsive Navigation Bar ဖန္တိးျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Responsive Navigation Bar ဖန္တိးျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Multi-level Dropdown Menu ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Multi-level Dropdown Menu ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Multi-level Dropdown Menu ဖန္တီးျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • LESS ဆိုတာဘာလဲ။
 • WebStrom Install ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • Note.js Install ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • LESS Install ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • LESS Variables မ်ားအား နားလည္ျခင္း။
 • LESS Variables မ်ားအား လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း။
 • LESS Mixing လုပ္ပံုအား နားလည္ျခင္း။
 • LESS Mixing အားလက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း။
 • LESS Nested Rule အားနားလည္ျခင္း။
 • LESS Nested Rule အားလက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း။
 • LESS Nested Condition အားနားလည္ျခင္း။
 • LESS Nexted Condition အားလက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း။
 • LESS Operation အားနားလည္ျခင္း။
 • LESS Operation အားလက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း။
 • LESS အေၾကာင္းနားလည္ အသံုးခ်ျခင္း။
 • LESS File Paths မ်ားအား Dynamic ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း။
 • LESS လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • LESS လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • LESS လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • Sass Install ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • Sass Variables မ်ားအားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass Rule အားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass အားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass Mixins အားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass Extends အားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass Functions အားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass Directives အားနားလည္အသံုးျပဳျခင္း။
 • Sass လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း (အပိုင္း ၁)။
 • Sass လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း (အပိုင္း ၂)။
 • Sass လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း (အပိုင္း ၃)။
 • ေစ်းေရာင္း သည့္ Online Shopping ဝက္ဆိုဒ္အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ ecommerce Design တစ္ခုေရးသားျခင္း
 • Devices မ်ိုးစံုတြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္သည့္ Interactive Web Design တစ္ခုဖန္တီးျခင္း
 • အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ နားမလည္သည့္အခ်က္အား ခ်က္ခ်င္းေမး၍ လက္ေတြ႔ လိုက္လုပ္ရန္ ၊ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊ သင္ကိုယ္တိုင္ၾကိဳးစားလွ်င္ ပညာရပ္မွာ ခက္ခဲလြန္းသည့္ဘာသာရပ္မဟုတ္၍ မတတ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ၊ သင္ၾကားမႈအား ရွင္းလင္းတိက်ေစရန္အာမခံပါသည္။ ေန႔စဥ္သင္ၾကားသမွ်ကို ဗြီဒီယို သင္ခန္းစာအျဖစ္ေကာ၊ PowerPoint ဖိုင္မ်ားအပါအ၀င္ ေန႔စဥ္ roadmap ဖိုင္မ်ားအျဖစ္ပါ သင္ခန္းစာ သင္ၿပီးတိုင္း ေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ရာတြင္ ဆရာတစ္ေယာက္က ေရွ႕တြင္လာရွင္းျပသကဲ့သို႔ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ Software Development ကုမၸဏီတည္ေထာင္ၿပီး ျပည္တြင္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမွ Outsource မ်ား ရယူ ေရးသားေပးေနသလို ျပည္တြင္း Projects မ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ Web Designer တစ္ေယာက္၊ Web Developer တစ္ေယာက္၊ Programmer တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းေတြလိုအပ္မယ္ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိရမယ္ ဆိုတာကို အေသးစိတ္ သင္ျပႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိပါတယ္၊ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကိုလဲ အရည္အခ်င္းျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ေသခ်ာ လိုက္ႀကိဳးစား သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူ အလုပ္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထားပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လက္ေတြ႔ အလုပ္တြဲလုပ္လိုသည္ျဖစ္ ေစ ၊ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္လိုသည္ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ Designer ေတြ Developer ေတြျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းကိုလာေရာက္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္စကားေျပာၾကည့္ႏိုင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊ IT ပညာရပ္ေတြကိုေလ့လာၿပီး သင္တန္းလဲ ၿပီးေကာ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိလို႔ အလုပ္မေလွ်ာက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေလ့လာသူေတြဘဝကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္၊ သင္ထားတာက တစ္ခု အလုပ္မရလို႔ ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ အဆင္ေျပရာ အလုပ္တစ္ခုဝင္လုပ္ရင္း IT နဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားတဲ့ ေလ့လာသူေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ Projects မ်ားမ်ားရေအာင္ အစဥ္အျမဲ ၾကိဳးစားေနပါတယ္၊ ရလာတဲ့ Projects ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ တက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္္ ခိုင္မာ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္အျမဲ ၾကိဳးစားေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဆရာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ့ အရည္အခ်င္း ၊ အေတြ႔အႀကံဳ ၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို လည္း 72coder.org Website မွာ အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊ သင္ၾကားသြားမယ့္ သင္ခန္းစာ စာရင္းေတြကိုလည္း 72coder.org ရဲ့ သက္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

  ေအာက္ပါ SECTION ၄ ခုမွ ႏွစ္သက္ရာ Section ၁ ခုကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ တနလၤာ မွ ေသာၾကာ အထိ တက္ေရာက္ပါက တစ္ပတ္ ၅ ရက္ တစ္ရက္ ၂ နာရီ တက္ရမည္။ စေန တနဂၤေႏြ တက္ပါက တစ္ပတ္ ၂ ရက္ တစ္ရက္ ၄ နာရီတက္ရမည္။


   ရန္ကုန္ သင္တန္းေနရာ
 • Brighter Myanmar
 • 48-C ၊ ဒုတိယထပ္စံရိပ္ျငိမ္ 2 လမ္းႏွင့္ 3 လမ္းၾကား၊
 • အင္းစိန္လမ္းမ၊လွည္းတန္း၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
 • => 09 259165884, 09 772906583, 09 773122760
 •  မႏၱေလး သင္တန္းေနရာ
 • Brighter Myanmar
 • 84 လမ္း 39-40 ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမရပ္ကြက္၊
 • မႏၱေလးျမိဳ႕၊
 • => 09 259165884, 09 772906583, 09 773122760

 •  သင္တန္းခ်ိန္
 • Section 1 => Mon-Fri => 4PM to 6PM
 • Section 2 => Mon-Fri => 6PM to 8PM
 • Section 3 => Sat-Sun=> 11AM to 3PM
 • Section 4 => Sat-Sun=> 3PM to 7PM
  • သင္တန္းေၾကး  =>  ၃ သိန္း
   သင္တန္းကာလ  =>  ၄ လ

  သင္ၾကားမည့္ ဆရာမ်ား
  1. Waiferkolar
  2. Cracky Shine
  3. Hnin Nwe
  4. Wai Yan
  5. Than Zaw
  6. Aung Pyae Paing

  လစဥ္သင္တန္းခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးပါသည္။